banner

Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường: Formosa tự ý thay đổi công nghệ xử lý xả thải

Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường: Formosa tự ý thay đổi công nghệ xử lý xả thải

Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường: Formosa tự ý thay đổi công nghệ xử lý xả thải

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

 Văn phòng:  Địa chỉ: Lô-02, khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Tóc Tiên, Tx.Phú Mỹ, BR-VTàu.

 02543.948.354

 info@mtsvn.vn

 Xem bản đồ

Giấy phép kinh doanh số : 3501556403 - thay đổi lần thứ 15,ngày 18/10/2019 Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Sơn