banner

Đôi nét về CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SẠCH–VIỆT NAM

Đôi nét về CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SẠCH–VIỆT NAM

Đôi nét về CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SẠCH–VIỆT NAM

 Văn phòng:  Địa chỉ: Lô-02, khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Tóc Tiên, Tx.Phú Mỹ, BR-VTàu.

 02543.948.354

 info@mtsvn.vn

 Xem bản đồ

Giấy phép kinh doanh số : 3501556403 - thay đổi lần thứ 15,ngày 18/10/2019 Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Sơn