banner

HỆ THỐNG ATLĐ VÀ PCCC TẠI NHÀ MÁY

HỆ THỐNG ATLĐ VÀ PCCC TẠI NHÀ MÁY

Toàn thể Công nhân viên nhà máy đều được đào tạo ATLĐ & PCCC để sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra.

HỆ THỐNG ATLĐ VÀ PCCC TẠI NHÀ MÁY

 Văn phòng:  Địa chỉ: Lô-02, khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Tóc Tiên, Tx.Phú Mỹ, BR-VTàu.

 02543.948.354

 info@mtsvn.vn

 Xem bản đồ

Giấy phép kinh doanh số : 3501556403 - thay đổi lần thứ 15,ngày 18/10/2019 Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Sơn