banner

HỆ THỐNG KHO CHỨA NGUYÊN LIỆU LỎNG

HỆ THỐNG KHO CHỨA NGUYÊN LIỆU LỎNG

Các nguồn chất thải dạng lỏng như: dầu DO, dầu FO, dung môi, dầu nhớt công nghiệp thải,… sẽ được xe chuyên dụng của nhà máy chở về lưu chứa trong bồn để chờ xử lý; sản phẩm sau xử lý sẽ được tái sử dụng lại, làm nhiên liệu đốt cho lò đốt chất thải.

HỆ THỐNG KHO CHỨA NGUYÊN LIỆU LỎNG

 Văn phòng:  Địa chỉ: Lô-02, khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Tóc Tiên, Tx.Phú Mỹ, BR-VTàu.

 02543.948.354

 info@mtsvn.vn

 Xem bản đồ

Giấy phép kinh doanh số : 3501556403 - thay đổi lần thứ 15,ngày 18/10/2019 Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Sơn