banner

HỆ THỐNG KHO PHÂN LOẠI CHẤT THẢI

HỆ THỐNG KHO PHÂN LOẠI CHẤT THẢI

Nguồn chất thải từ các nhà máy sẽ được xe chuyên dụng chở về nhà máy, được đỗ vào kho chứa để công nhân phân loại ra từng nhóm chất thải và có sự giám sát, hướng dẫn của bộ phận môi trường nhà máy. 

Sau đó, được xe múc vận chuyển đến ô chứa của từng khu xử lý chất thải tương ứng.

HỆ THỐNG KHO PHÂN LOẠI CHẤT THẢI

 Văn phòng:  Địa chỉ: Lô-02, khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Tóc Tiên, Tx.Phú Mỹ, BR-VTàu.

 02543.948.354

 info@mtsvn.vn

 Xem bản đồ

Giấy phép kinh doanh số : 3501556403 - thay đổi lần thứ 15,ngày 18/10/2019 Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Sơn