banner

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI

Phương tiện vận chuyển chất thải nhà máy được trang bị PCCC, hệ thống thu gom chất thải, định vị GPS,… đảm bảo tiêu chuẩn đã được Bộ TNMT cấp phép hoạt động.

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

 Văn phòng:  Địa chỉ: Lô-02, khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Tóc Tiên, Tx.Phú Mỹ, BR-VTàu.

 02543.948.354

 info@mtsvn.vn

 Xem bản đồ

Giấy phép kinh doanh số : 3501556403 - thay đổi lần thứ 15,ngày 18/10/2019 Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Sơn