banner

HỆ THỐNG LÒ ĐỐT RÁC THẢI NGUY HẠI

HỆ THỐNG LÒ ĐỐT RÁC THẢI NGUY HẠI

Tổng quan về quy trình xử lý rác thải nguy hại bằng lò đốt:

1. Chuẩn bị chất đốt:


CTNH để xử lý sẽ được phân loại theo từng nhóm khác nhau (rắn, lỏng, huyền phù,…) và tính chất vật lý, hóa học của chúng. Thực tế, chúng ta có thể xử lý sơ bộ nhằm thay đổi tính chất vật lý như kích thước, độ ẩm, độ PH trước khi phối trộn chờ đốt.

Phối trộn các loại chất thải trên lại với nhau trước khi đốt theo một tỉ lệ nhất định để đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến quá trình vận hành lò đốt. Không được phối trộn các loại chất thải có khả năng phản ứng gây ra cháy, nổ hoặc phát sinh khí nguy hiểm.

Đảm bảo tuân thủ An toàn lao động và PCCC theo quy định của công ty trước khi vận hành.

2. Hoạt động lò đốt:


-       Điều khiển nhiệt độ của buồng đốt sơ cấp ≥ 7500C, buồng đốt thứ cấp   ≥ 11000C bằng các béc đốt dầu.

-       Khi nhiệt độ trong lò ổn định tiến hành nạp rác vào (rác đã được phối trộn trước).

-       Khi đốt chất thải phải theo dõi hoạt động của các thiết bị xử lý khói thải và quan sát màu khói thải để điều chỉnh chế độ cấp gió, cấp chất thải, cấp nước bơm làm mát.

-       Giữ nhiệt độ buồng đốt sơ cấp ổn định từ 7000C đến 8000C.

-       Giữ nhiệt độ buồng đốt thứ cấp ổn định từ 1.0500C đến 1.2000C.

-       Trong quá trình tiêu hủy thường xuyên theo dõi bảng báo diễn biến nhiệt độ của lò, kiểm tra pH của dung dịch xử lý khí thải, tình trạng hoạt động của các béc đốt, nhiên liệu cung cấp cho béc đốt.

Tuân thủ tuyệt đối quy trình vận hành lò đốt và hướng xử lý khi xảy ra sự cố.

HỆ THỐNG LÒ ĐỐT RÁC THẢI NGUY HẠI

 Văn phòng:  Địa chỉ: Lô-02, khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Tóc Tiên, Tx.Phú Mỹ, BR-VTàu.

 02543.948.354

 info@mtsvn.vn

 Xem bản đồ

Giấy phép kinh doanh số : 3501556403 - thay đổi lần thứ 15,ngày 18/10/2019 Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Sơn