banner

Đội ngũ nhân sự hơn 120 người giàu kinh nghiệm và tâm huyết

Đội ngũ nhân sự hơn 120 người giàu kinh nghiệm và tâm huyết

Đội ngũ nhân sự hơn 120 người giàu kinh nghiệm và tâm huyết

 Văn phòng:  Địa chỉ: Lô-02, khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Tóc Tiên, Tx.Phú Mỹ, BR-VTàu.

 02543.948.354

 info@mtsvn.vn

 Xem bản đồ

Giấy phép kinh doanh số : 3501556403 - thay đổi lần thứ 15,ngày 18/10/2019 Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Sơn